klik hier om de webversie te bekijken
N I E U W S B R I E F                                                                                                                                   maart 2010     nr 4                      
 
Bijeenkomst 1 maart


Om en om is er een thema avond en een algemene vlieg- en discussie avond. Deze keer een algemene avond waar een ieder aan zijn trekken kan komen.
Bij Dick kunnen we weer navigeren en ervaringen uitwisselen.
Beginners kunnen bij Ruuth aan de bak en bij Arnoud en Nico zijn altijd weer nieuwe zaken te volgen. Verder staan natuurlijk enkele systemen opgesteld   om zelf te vliegen. Graag wijzen wij hier op ons FSRijnmond Forum waar ook vragen kunnen worden gesteld en vliegzaken kunnen worden uitgewisseld.
Dick Simon (coördinator)
(aanwezige leden verzoeken wij behulpzaam te zijn bij het op- en afbouwen van de systemen).

Vliegsessies

Op de site is al aangekondigd dat dat er een nieuw item is toegevoegd, n.l.      - Vliegsessies -
Het betreft routes die zijn gemaakt voor DFN - Dutch Flight Network - door een van onze HCC leden die bijna wekelijks met DFN vliegt, zoals ook Harold v/d Endt , Arnoud Meyer en Leo Dorsten. - voor info over DFN --- ga naar www.dutchflightnetwork.nl -
Er zijn natuurlijk vele mogelijkheden om online te vliegen met een aantal virtule vliegmaatschappijen zoals IVAO - waarschijnlijk de grootste - Online.sim - V- Bird en Vatsim, en vele anderen.
Voor al deze maatschappijen zijn steeds mensen in de weer om aantrekkelijke route,s samen te stellen, zo ook voor DFN.
Vooral voor Flightsimmers die op het punt staan de sprong te wagen naar het online vliegen is DFN een uitstekende springplank waarbij je door een stel enthousiaste leden wordt bijgestaan om de elementaire begrippen van het online vliegen onder de knie te krijgen. Denk hierbij alleen maar aan het gebruik van het luchtvaarttaaltje dat nu eenmaal noodzakelijk is om de werkelijkheid zo goed als mogelijk te benaderen, zoals Tower - ground - radar etc.
DFN is zo'n club waar de beginner uitstekend terecht kan omdat de drempel nog niet op het level zit van bijv. IVAO.
Maar ook voor hen die uitsluitend individueel vliegen - dus niet online - zijn dit routes die gevlogen kunnen worden en is het prettig wat achtergrond informatie te hebben over de te vliegen route.
Het is de bedoeling om ca. twee routes per maand toe te voegen die eveneens in de sessiekalender van DFN gepubliceerd zullen worden.                             Kijk hier voor de eerste reeks sessies. Voor vragen kan je altijd terecht op onze bijeenkomsten in Capelle a/d IJssel op de eerste maandag van de maand.
Jaap van Megchelen


Oudere programma's in Win7

Als je oudere software (bv FS Commander) gebruikt die niet is ontwikkeld voor 'Windows 7' bestaat de kans dat deze niet werkt, Je kunt gebruikmaken van de compatibiliteitsmodus, waarbij je Windows een oudere versie laat nabootsen. Klik daarvoor met rechts op het programmapictogram en kies - Eigenschappen- Op het tabblad Compatibiliteit kies je voor de versie die moet worden nagebootst.
Veel effectiever is echter de nieuwe wizard Programmacompatibiliteit, die het vervelende programma zelf probeert te repareren. Klik met rechts op het programma en kies - Compatibiliteitsproblemen oplossen -. ln de wizard kiest je voor - Probeer de aanbevolen instellingen -. Nadat Windows de nodige aanpassingen heeft gemaakt, controleer je het resultaat. Klik op - Programma starten -. Je kunt de problemen ook handmatig oplossen. Kies - Problemen met programma oplossen - en geef aan welke problemen het programma heeft. Op basis van je antwoorden wordt het probleem verholpen.
(bron Computer!Totaal nr 11-2009)


Uitleg over ATC in NL  (Air Traffic Controlservices)

Enno Laverman, een van de motoren van de Flightsimulator werkgroep in Groningen, heeft een prachtige uitleg geschreven over ATC. Het Nederlandstalige stuk staat ter download op www.hccflightsimulator.nl (eerst aanmelden of inloggen en je ziet de downloads staan in het "Gebruikersmenu")


Kijkje in de cockpit van een Airbus A380

De Fransman Gilles Vidal maakte een prachtige 360 graden foto van de cockpit van de Airbus A380. Bijzonder scherp en zeer dichtbij.
Je kunt alle kanten uitkijken d.m.v. de knoppen onderaan het beeld, in- en uitzoomen of met de ingedrukte muisknop bewegen.
http://www.gillesvidal.com/blogpano/cockpit1.htm


ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT  in de sneeuw

Een witte start voor ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT


Stichting Hoogvliegers 
Zoals bekend mag zijn steunt FS Rijnmond de Stichting Hoogvliegers.
De doelstelling van Stichting Hoogvliegers is (chronisch en terminaal) zieke en (verstandelijk en lichamelijk) gehandicapte kinderen (6 tot en met 16) zelf te laten vliegen. In 2008 vlogen er bijna 700 kinderen. In 2009 waren dat 1.300 kinderen. In 2010 moet dat aantal stijgen naar 1.750, en in  2011 wil men meer dan 2.000 kinderen laten vliegen. Hoogvliegers gaat ook  Europa in, want ook in andere landen willen kinderen vliegen!
Door het opnemen van het logo op onze site hopen wij deze Stichting nog meer onder de aandacht te brengen.


Let op: toepassingen zijn voor eigen risico!


 
Inhoud
Bijeenkomst 1 maart
*  Vliegsessies
*  Oudere programma's in Win7
*  Uitleg over ATC in NL
*  Kijkje in de cockpit Airbus A380
*  ROTTERDAM THE HAGUE 
   AIRPORT in de sneeuw
*  Stichting Hoogvliegers
*  Voorgaande Nieuwsbrieven
Bijeenkomst en Adres
Eerste maandag van de maand
Zaal open 19.30 uur
Aanvang   20.00 uur


Buurthuis "de Wel"
Bongerd 2a
2906VK  Capelle a/d IJssel
Website  en  Forum
www.fsrijnmond.nl
forum fsrijnmond

      

   

 

¬© FS Rijnmond    |    aan- / afmelden  Nieuwsbrief    |   Website    |   Forum   |   Contact   |   HCC